607-901-234

Gmina Czemierniki

Gmina Czemierniki ma powierzchnię 107,71 km2 i administracyjnie należy do powiatu radzyńskiego. Jest położona na styku trzech powiatów: parczewskiego, z którym graniczy poprzez gminę Siemień, lubartowskiego - poprzez gminę Ostrówek. Spośród gmin powiatu radzyńskiego Gmina Czemierniki graniczy z gminami: Borki, Radzyń Podlaski, miastem Radzyń Podlaski i gminą Wohyń. Gminę zamieszkuje na dzień 30.06.2009 r. - 4744 mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się dziewięć sołectw.Są to: Czemierniki I, Czemierniki II, Bełcząc, Lichty, Niewęgłosz, Skoki, Stójka, Stoczek i Wygnanów. Więcej informacji o gminie: www.czemierniki.eu