607-901-234

Gmina Wohyń

Gmina Wohyń to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim. Dawna gmina w Wielkim Księstwie Litewskim na granicy z Koroną. Siedziba gminy to Wohyń. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7335 osób. Według danych z roku 2002 gmina Wohyń ma obszar 178,17 km², w tym użytki rolne stanowią 73%, a użytki leśne 19%. Gmina stanowi 18,46% powierzchni powiatu.