607-901-234

Gmina Kock - gm. miejsko-wiejska

Kock leży 50 km na północny zachód od Lublina u zbiegu rzek Tyśmienicy i Wieprza i 130 km na południowy-wschód od Warszawy. Przez miasto przebiega droga krajowa Nr 19 Białystok - Rzeszów. Miasto podzielone jest administracyjnie na dwie części - Kock wschód i Kock zachód. Powierzchnia miasta to 16,79 km2.

Obszar gminy Kock (100,6 km2) jest przez ekologów wysoko oceniany pod względem florystycznym i geobotanicznym. Są tu tereny o największym zróżnicowaniu siedliskowym, przeto o największych w gminie walorach przyrodniczych. Są one skupione głównie w północnej części i jest to Obszar chronionego krajobrazu „Annówka” oraz w południowej – Obszar chronionego krajobrazu „Pradolina Wieprza”.

Na terenie Kocka działa 260 podmiotów gospodarczych. Dominują usługi i handel, a pozostałe dziedziny to m.in.: produkcja, transport i gastronomia. Producenci to niewielkie zakłady, zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu osób. Główne dziedziny to: stolarka aluminiowa, branża metalowa, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz „herbowa” specjalnością gminy jest nią hodowla ryb. Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. działa na bardzo wysokim poziomie, dostarczając na rynek, oprócz tradycyjnych karpi i szczupaków, takie gatunki, jak: sum, sandacz, lin, tołpyga, pstrąg.

Z 1121 gospodarstw rolnych o średniej wielkości 6,4 ha, aż 65% zajmuje się produkcją roślinną (przede wszystkim zboża), znaczny udział ma też hodowla trzody chlewnej i bydła. Miasto Kock zamieszkuje 3653 osób, natomiast na terenie gminy liczba mieszkańców jest nieznacznie mniejsza i wynosi 3478 osób.