Radzyń Podlaski - gm. wiejska

Teren Gminy Radzyń Podlaski rozpościera się na granicy dwóch podprowincji fizyczno geograficznych: Nizin Środkowopolskich i Polesia. Zachodnia część gminy znajduje się w jednostkach o randze mezoregionów: Równiny Łukowskiej i Pradoliny Wieprza, wschodnia zaś część leży w granicach jednostek: Zaklęsłości Łomaskiej i Równiny Parczewskiej.

Gmina Radzyń Podlaski znajduje się na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, przy drogach krajowych: Białystok – Lublin – Rzeszów (nr 19) i od przejścia granicznego z Białorusią poprzez Radzyń, Siedlce – Łomżę, Giżycko – do Rosji (nr 63). Rzekami przecinającymi teren gminy (łącznie na długości ok. 35 km) są: Białka, Piwonia i Rów. Jest to zatem obszar ubogi w naturalne cieki wodne. Cechuje go za to wielkie bogactwo lasów zajmujących powierzchnię 4453 ha (29% wszystkich gruntów).
Dominującymi zespołami leśnymi są bory mieszane i sosnowe z dużym udziałem brzozy. Miejscami na obszarach podmokłych występują olsy, a lokalnie w dolinach rzek zachowały się niewielkie fragmenty łęgów. Obszary leśne obfitują w stare 100 – 200 letnie drzewostany, wśród których występują drzewa objęte ochroną jako pomniki przyrody.

Gmina rozciąga się pomiędzy 51°45' a 51°52' długości geograficznej północnej i 22°32' a 22°43' szerokości geograficznej wschodniej. Powierzchnia tego obszaru wynosi 15,517 ha, w tym grunty orne – 7388 ha, sady – 219 ha, łąki trwałe – 1632 ha, pastwiska trwałe – 560 ha, lasy i grunty leśne – 4500 ha i pozostałe grunty pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, wody i inne grunty oraz nieużytki – 1218 ha. Gospodarstwa indywidualne – 11072 ha, w tym grunty orne – 7358 ha , sady – 217 ha , łąki trwałe – 1491 ha , pastwiska trwałe – 290 ha, lasy i grunty leśne – 1225 ha i pozostałe grunty pod zabudowaniami, drogi, wody i nieużytki – 491 ha. Jest to druga co do wielkości gmina powiatu Radzyńskiego promieniście otaczająca jego stolicę. Gmina sąsiaduje z 6 gminami: Czemierniki, Wohyń, Drelów, Kąkolewnica, Ulan Majorat i Borki. Zamieszkuje ją ponad 8300 osób.