607-901-234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (31.12.2012 r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 31 grudnia 2012 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Związku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.