607 901 234

Gmina Serokomla

Gmina Serokomla należy do powiatu łukowskiego w województwie lubelskim. Sąsiaduje z następującymi jednostkami administracyjnymi: od północy z gminą Wojcieszków, od północnego zachodu z gminą Adamów, od strony południowej z gminą Jeziorzany, a od wschodu z gminą Kock. Siedzibą gminy jest Serokomla.

Powierzchnia gminy wynosi 77,36 km2. Obejmuje 16 sołectw: Bielany, Bronisławów, Charlejów, Czarna, Ernestynów, Hordzież, Józefów, Krzówka., Leonardów, Pieńki, Poznań, Ruda Nowa, Ruda, Serokomla, Wola Bukowska, Wólka. Największym sołectwem jest Serokomla -o powierzchni 1579,07 ha, a najmniejszym - Ruda Nowa - zajmuje 94,27 ha.
Gmina Serokomla położona jest nad rzeką Czarna. W ramach administracji Kościoła Rzymsko - Katolickiego gmina należy do diecezji siedleckiej, dekanatu Adamów.

Matematyczne położenie gminy wyznaczają następujące współrzędne geograficzne: kraniec północny 51°44' szerokości geograficznej N, kraniec południowy 51°38' szerokości geograficznej N, kraniec wschodni 22°24' długości geograficznej E, kraniec zachodni 22°14' długości geograficznej E.

Więcej informacji na stronie: www.serokomla.asi.pl