607 901 234

Gmina Stoczek Łukowski

Gmina Stoczek Łukowski jest gminą wiejską położoną w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim. Siedzibą gminy jest Stoczek Łukowski. Gmina Stoczek Łukowski zajmuje powierzchnię 173,5 km2. W 34 sołectwach mieszka łącznie 8488 osób (stan na dzień 31 grudnia 2007 r.). Gmina położona na Wysoczyźnie Żelechowskiej oraz Równinie Łukowskiej odznacza się zróżnicowaniem krajobrazu, atrakcyjnym pod względem turystyczno-wypoczynkowym również dzięki przecinającej gminę malowniczej dolinie rzeki Świder.

W gminie funkcjonuje 8 placówek oświatowych, w tym 6 zespołów oświatowych, 1 szkoła podstawowa oraz jedna placówka filialna. Ponadto istnieje 6 ośrodków przedszkolnych, z czego jedno tradycyjne oraz od 2005 roku 5 ośrodków przedszkolnych, które powstały przy współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego w Warszawie. Oprócz placówek oświatowych działalność edukacyjną i kulturalną prowadzi też od 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach organizując szereg imprez kulturalnych adresowanych do różnych odbiorców.

Od 2004 roku działa na terenie gminy Zakład Aktywności Zawodowej. Jest to jedyna tego typu placówka na Lubelszczyźnie. Zajmuje się przygotowywaniem posiłków dla szkół z terenu gminy i dla osób prywatnych. Pracę w nim znalazło 28 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ich zadaniem jest pomoc przy gotowaniu. Czas ich pracy wynosi cztery i pół godziny, z czego godzinę przeznaczają na rehabilitację. W zakładzie mieści się gabinet rehabilitacyjny.

O czystość ekologiczną gminy dba Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który od grudnia 2004 roku wprowadził kompleksowy system zagospodarowania odpadów komunalnych. Zakład prowadzi również działalność w zakresie odbioru nieczystości płynnych z terenu Gminy Stoczek Łukowski i Gminy Wodynie, oraz odbiór nieczystości stałych z terenu Gminy Stoczek Łukowski. Gmina ma typowo rolniczy charakter. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej i bydła. Podmioty zajmujące się działalnością gospodarczą specjalizują się głównie w handlu i usługach (budowlane, stolarskie, transportowe, mechanika i blacharstwo samochodowe). Malownicze krajobrazy doliny rzeki Świder, czyste środowisko przyrodnicze, brak uciążliwego przemysłu to znaczące atuty stwarzające szansę rozwoju rekreacji i turystyki w gminie.