607 901 234

Gmina Łuków - gm. wiejska

Gmina Łuków położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Swym obszarem otacza miasto Łuków i sąsiaduje z gminami Domanice, Wiśniew i Zbuczyn z województwa mazowieckiego oraz Wojcieszków, Stoczek Łukowski, Stanin, Trzebieszów, Ulan-Majorat, Radzyń Podlaski i Kąkolewnica Wschodnia z województwa lubelskiego. W podziale fizyczno-geograficznym kraju teren gminy Łuków należy do podprowincji Nizin Środkowopolskich oraz mniejszej jednostki w randze makroregionu - Niziny Południowopodlaskiej i jej mezoregionu - Równiny Łukowskiej, której granica niemalże pokrywa się z północną granicą gminy.

Więcej informacji na stronie www.lukow.ug.gov.pl