(83) 343 16 32

  • adamw.png
  • serokomla.png
  • siemien.png
  • stoczek-lukowski_gmina.jpg
  • ulan.png
  • wohy.png
  • wojcieszkow.png

Zgromadzenie Związku Komunalnego 09.12.2015r.

W dniu 09.12.2015 r. w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego uczestniczyło 11 na 16 zrzeszonych w nim członków.

W związku z tym, iż Zgromadzenie było prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał podjęto następujące uchwały:

  • uchwała Nr V/12/2015 w sprawie przyjęcia do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego nowych gmin;
  • uchwała Nr V/13/2015 w sprawie zmian w Statucie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.