(83) 343 16 32

  • adamw.png
  • serokomla.png
  • siemien.png
  • stoczek-lukowski_gmina.jpg
  • ulan.png
  • wohy.png
  • wojcieszkow.png

Zmiana ustawy i zmiany w projekcie [przesunięcie terminu składania ofert w przetargu]

26 listopada 2010 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 3670). Projekt ten 2 grudnia 2010 r. skierowany został do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Odbyło się ono już 15 grudnia 2010 r. Obecnie projekt ustawy przeszedł pozytywnie procedurę konsultacji w komisjach sejmowych i wszystko wskazuje na fakt, iż w najbliższym czasie projekt ten ma szanse zostać przyjęty przez Sejm.

Zakończenie I etapu przetargu na wybór wykonawcy

Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego do przeprowadzenia przetargu na wybór generalnego wykonawcy na budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych "Adamki" w miejscowości Biała gm. Radzyń Podlaski, zakończyła pierwszy etap postępowania przetargowego. Wyłoniono pięciu potencjalnych wykonawców (spośród ośmiu nadesłanych ofert), do których Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego wysłał w dniu 23 lutego 2011 r. zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.