607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (28.11.2013r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 28 listopada 2013 roku (czwartek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zmiana w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Związku.
6. Podjęcie uchwały Nr XIII/42/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku.
7. Podjęcie uchwały Nr XIII/43/2013 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały Nr XIII/44/2013 uchylającą uchwałę Nr VIII/30/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.
9. Omówienie spraw bieżących w zakresie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
10.Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Prosimy o uczestnictwo w obradach Zgromadzenia.