607 901 234

Zgromadzenie Związku Komunalnego - 30.01.2014

W dniu 30.01.2014 w Zgromadzeniu Związku Komunalnego uczestniczyło 13 na 16 zrzeszonych w związku członków. W związku z tym, iż Zgromadzenie było prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał podjęto następujące uchwały:

 

 

 

 

  • Nr XIV/45/2014 w sprawie uchwalenia plany finansowego Związku na 2014r.
  • Nr XIV/46/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku
  • Nr XIV/47/2014 w sprawie ustalenia wysokości udziału na rok 2014
  • Nr XIV/48/2014  w sprawie zmiany uchwały Nr II /11/ 2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku.


Zgromadzenie zostało poprzedzone podpisaniem umowy poręczenia pożyczki dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a gminami członkowskimi Związku.