607 901 234

Zgromadzenie Związku Komunalnego - 26.06.2014

W dniu 26.06.2014r. w Zgromadzeniu Związku Komunalnego uczestniczyło 9 na 16 zrzeszonych w związku członków. W związku z tym, iż Zgromadzenie było prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał podjęto następujące uchwały:

  •  W  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2013 r.
  • W sprawie absolutorium dla Zarządu Związku za wykonanie planu finansowego Związku za 2013 r.
  • W sprawie uchwalenia zmian w planie finansowym Związku na 2014 r.
  • W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku.