607 901 234

Zgromadzenie Związku Komunalnego - 28.11.2013

Zgromadzenie Związku Komunalnego - 28.11.2013

W dniu 28.11.2013 w Zgromadzeniu Związku Komunalnego uczestniczyło 12 na 16 zrzeszonych w związku członków.

W związku z tym iż Zgromadzenie było prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał podjęto następujące uchwały:

- w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego sp. z o.o,- w sprawie uchwalenia zmian w planie finansowym Związku na 2013 rok.,
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku.