607 901 234

Zakończenie I etapu przetargu na wybór wykonawcy

Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego do przeprowadzenia przetargu na wybór generalnego wykonawcy na budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych "Adamki" w miejscowości Biała gm. Radzyń Podlaski, zakończyła pierwszy etap postępowania przetargowego. Wyłoniono pięciu potencjalnych wykonawców (spośród ośmiu nadesłanych ofert), do których Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego wysłał w dniu 23 lutego 2011 r. zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Są to następujące przedsiębiorstwa:

Zakład Technik Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica

Budimex S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Hydrobudowa Polska S.A.
ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo

Mostostal Warszawa S.A.
ul. Konstruktorska 11A, 02- 673 Warszawa

Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Termin składania ofert upływa w dniu 5 kwietnia 2011 r., o godz. 12.00. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy w drugim etapie postępowania przetargowego jest oferowana cena. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 5 kwietnia 2011 r. o godz. 12.30 . Projekt umowy przewiduje, że zakład ma być wybudowany w ciągu 13 miesięcy od dnia podpisania umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.